Felvételi Tájékoztató A  Szent Margit Gimnázium
7. és 9. évfolyamára jelentkezőknek 2021/2022-re


A tájékoztató letöltése  pdf-ben

 I. A felvételi jelentkezés három részből áll – bármelyik hiányában érvénytelen a felvételi

 1. „Margitos” (internetes) jelentkezés:
  https://szmg.hu/felvetelizoknek/felveteli-jelentkezes  oldalon.
  Határideje: 2021. 02. 19. 23:59

  internetes JELENTKEZÉS »

 2. Hivatalos, OM rendelet alapján történő jelentkezés (szintén szükséges!)

  Okt. Hivatal tájékoztatója 8. évf. Okt. Hivatal tájékoztatója 6. és 8. évf. Okt. HIvatal - Felvételi lapok

  Ha az általános iskolában adják le a „Jelentkezési lapot”, akkor az őáltaluk megjelölt időpontig tegyék meg azt. Ekkor a „Tanulói adatlap”-ot is ott kell leadni.
  Ha azonban a „Jelentkezési lapot” hozzánk (Szent Margit Gimn.) juttatják el (postán v. személyesen), akkor a „Tanulói adatlap”-ot 2021. február 19-ig a „Felvételi Központ”-ba kell megküldeni.
  Érdemes a „Tanulói adatlap”-on a Szent Margit Gimnáziumot megjelölni első helyen.
  (Bővebben lentebb)

 3. Jelentkezés a központi írásbelire – majd a központi írásbeli megírása (jó megírása :-) )
  2020.12.04-ig a „Tanulói jelentkezési lap a gimnáziumok központi írásbeli vizsgájára”  benyújtásával a központi írásbelit szervező intézménybe (ilyen a gimnáziumunk, a Szent Margit Gimnázium is) .

Tanulói jelentkezési lap

A kitöltött jelentekési lap leadható a portán, levélben elküldhető hozzánk, vagy szkennelve email-ben is elküldhető a titkárságra. 

II. A jelentkezéshez szükséges adatok

A Szent Margit Gimnázium OM azonosítója: 035 239
A tanulmányi területet meghirdető feladat-ellátási hely kódja: 001

Hat évfolyamos képzésben induló osztályok:
Oszt.: 7.A és 7.B       Kód: 0010        Létszám: 2×34 fő      Nyelv: Angol v. Német – Heti 4 óra

Négy évfolyamos képzésben induló osztály:
Oszt.: 9.C                  Kód: 0012        Létszám: 36 fő          Nyelv: Angol v. Német – Heti 4 óra

Öt évfolyamos képzésben („9. nyelvi előkészítő”) induló osztály:
Oszt.: 9.NyD              Kód: 0013        Létszám: 36 fő          Nyelv: Angol – Heti 18 óra

A választható második idegen nyelv a 9. évfolyamtól: angol, német, olasz, spanyol, francia és orosz. Figyelem: a nyelvi előkészítő 0. évfolyamában még nincs második idegen nyelv.

 

III. Írásbelik - ezeken részt kell venni minden hozzánk jelentkezőnek (Lásd I. pont) - külön behívót, értesítést nem küldünk

 1. Központi írásbeli: ezen részt kell venni minden hozzánk jelentkezőnek (Lásd I. pont) - külön behívót, értesítést nem küldünk. 
  Írásbeli időpont: 2021. január 23. 10:00. (Pótló írásbeli 2021. jan. 28. 14.00)
  Megtekintés: 2021. január 28-án 8-16 óra között a központi írásbeli kiértékelt feladatlapjai megtekinthetők; illetve ugyanekkor a felvételi pontokat rögzítő értékelő lapot átveheti a szülő, vagy a diák. A pótló központi írásbelik megtekintése: 2021.02.03. 8.00-16.00-ig a Titkárságon. A Hit- és világnézeti felmérést nem lehet megtekinteni.
  (Egyéb információ a  dokumentum végén)

 2. Hit és világnézeti írásbeli - külön behívót, értesítést nem küldünk
  A központi írásbeli napján, a magyar és matematika írásbeli után egy  25 perces felmérőt írnak a hozzánk fölvételizők vallás és világnézeti témában (teszt és fogalmazás). Külön teszt van a katolikusok, a nem katolikus hívők és azok számára is, akik eddig nem részesültek hitoktatásban. Pontszáma nincs.
  Akik nem nálunk írják a központi felvételit, azok számára 2021. január 28-án, csütörtök délután 16.00-kor, illetve 2021. február 16-án kedden du. 16.00-kor szervezünk pótló vallás és világnézeti írásbelit a gimnáziumban. Minden jelentkezőnek érdemes 15 perccel korábban megérkezni. Akik februárban írják ezt az írásbelit, azok szóbelire később kapnak időpontot.
 IV. Szóbeli felvételi: elbeszélgetés
 1. Szóbelire csak az jöhet, aki megírta a Hit- és világnézeti írásbeli írásbelit is.
  A szóbeli beszélgetésre behívót nem küldünk, annak időpontjáról tájékozódni 2021. február 19-től az iskola honlapján lehet! Nagyon indokolt esetben időpont-változtatást a titkárságon lehet kérni.
  A szóbeli felvételin a tanulóval együtt legalább az egyik szülőnek (gondviselő) meg kell jelennie!
 2. Szóbelit azok számára szervez az iskola, akinek a legutolsó félévi bizonyítványában nincs elégtelen, illetve a központi írásbelin elérhető 100 pontból:
  1. 6 évfolyamos képzésre jelentkezők esetén legalább 45 pontot szerzett, ezen belül a matematika írásbelije legalább 15 pontos lett.
  2. 4-5 évfolyamos képzésre jelentkezők esetén legalább 50 pontot szerzett.

Fontos információk a szóbeliről a dokumentum alján.

V. Döntés, értesítés, teendők

 1. Pontok számítása
  Szerzett pont számítása - központi írásbeli pontszám:  Magyar és Matematika: maximum 50-50 pont.
  Szóbeli pontszám: az összpontszám 25%-a (tehát maximum 50 pont)
  Hozott pont számítása:
  1. „Beszámított tárgyak” = magyar (nyelv és irodalom átlaga), matematika, történelem, nyelv és fizika/természetismeret (A 2020/21-es félévi bizonyítványt 2021. január 24-e környékén fogják kézhez kapni, akkor tudják csak az internetes felületre is feltölteni.)
  2. 6 évfolyamos képzésre hozott pontok: a „Beszámított tárgyak” 6. osztályos félévi osztályzatainak összegének kétszerese - maximum 50 pont.
  3. 4 v. 5 évfolyamos képzésre hozott pontok: a „Beszámított tárgyak” 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak  összege: maximum 50 pont.
 2. A vallás és világnézeti írásbeli felmérésen és a szóbeli beszélgetésen megfelelt tanulók esetén a rangsort az alábbiak alapján állítjuk föl:

 Összpontszám = Matematika + Magyar írásbeli pontszám + Hozott pontok + Szóbeli pont

A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a Nemzeti Köznevelési Törvényben (2011/CXC. tv.) meghatározott módon kezeljük.
Az ideiglenes felvételi jegyzéket (eredményt) 2021. március 16-ig tesszük közzé a honlapon.

Amennyiben a tanuló felvételt nyert hozzánk, illetve egy általa elénk sorolt iskolába is, és mégis úgy dönt, hogy hozzánk akar jönni, akkor érdemes ennek megfelelően módosítani (2021. márc. 22-23.) a tanulói adatlapot; egyébként az ő helyére másik diákot vesz föl az iskola.
Nem érdemes a sorrendet csak azért módosítani, mert úgy gondolják, nincs esélyük egy iskolában a bejutásra. Két intézmény közül oda van nagyobb esélyük bekerülni, amelyet előbbre sorolnak. Ez több intézmény esetén is így van.

A végleges döntésről legkésőbb 2021. április 30-án értesítjük a felvételizőket.
A felvettek részére májusban nyelvi felmérőt szervezünk.


VI. Információ a képzésekről - a legtöbb információ a honlapunkon érhető el

 1. Általános információk
  Emelt szintű képzések
  : Az utolsó két évfolyamban (11-12.) több tárgy (magyar, történelem, matematika, informatika, biológia, fizika, kémia, földrajz, angol, német) emelt szintű képzéséből választhatnak a diákok kettőt - a pedagógiai program alapján.

  Nyelv
  : Az „első” nyelvet (angol v. német) emelt – heti négy órában tanulják a diákok. A „második” nyelvet 9. osztálytól tanulják. Ez lehet angol, német, olasz, spanyol, francia, vagy orosz – a jelentkezők megfelelő számától függőn.

  Testnevelés: szerencsés helyzetben van iskolánk: rendelkezünk tanuszodával, egy új, gyönyörű tornacsarnokkal, és néptáncot is oktatunk diákjainknak.

 2. Hat évfolyamos képzés
  Ez a képzés magas színvonalú; alaposabb és mélyebb tudást ad. Az első két évben tanult első idegen nyelv az angol vagy a német, heti négy órában.

 3. Öt évfolyamos képzés (Angol nyelvi előkészítő osztály)
  A képzés során az első évben az angol nyelvet 18 órában tanulják a diákok. A többi tárgy: matematika, informatika, hittan, ének, rajz, testnevelés.
  Az első évben az angolt több tanár tanítja. A további évfolyamokon a diákok az iskola normál tanterve szerint haladnak. A második, választott idegen nyelv pedig az angol, német, francia, olasz, spanyol vagy orosz lehet.
  A diákoktól elvárás, hogy a 11. évfolyam végéig nyelvvizsgát tegyenek az elsőnek választott nyelvből.
  Az utolsó évfolyamon kötelező speciális angol nyelvi kurzusok vannak.
  A nyelvi előkészítő osztályba jelentkező diákok is a központi felvételi eljárásban vesznek részt. A jelentkezés feltételei a 9. osztályba jelentkezőkkel azonosak.

 4. Négy évfolyamos képzés
  Intézményünk négy évfolyamos képzése általános tantervű.

  Bővebb tájékoztatót az iskola honlapján találhatnak (www.szmg.hu).


VII. A felvételivel kapcsolatos legfontosabb időpontok, határidők

 

2020.11.28.10:00-14:00

Nyílt nap -  ÉLŐ v. ONLINE (november elején kiderül pontosan).
Ha online: akkor az iskola honlapján, élőben, választható-közvetített programokkal.
Ha élőben: részletes program novemberben. 
Pontosítás és részletes program novemberben.

2020.12.04.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

2021.01.23. 10:00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a hetedik, vagy kilencedik évfolyamra (6 évfolyamos képzésre v. 4 ill. 5 évfolyamos képzésre), a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézményben.  (Utána közvetlenül Hit- és világnézeti felmérő – pontszáma nincs)

2021.01.28. 14:00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 7. és a 9. évfolyamra

2021.01.28. 8:00-16:00

Lehetőség a központi írásbeli felvételi feladatlapok (matematika, magyar) megtekintésére és az értékelőlapok átvételére.

2021.01.28. 16:00
Szt. Margit Gimn.

Pót Hit- és világnézeti írásbeli (akik január 23-án nem írtak - pontszáma nincs)

2021.02.03. 8:00-16:00

A pótló központi írásbeli felvételi feladatlapok (matematika, magyar) megtekintése a Titkárságon.

2021.02.16. 16:00
Szt. Margit Gimn.

Hit- és világnézeti írásbeli (akik korábban nem írtak - pontszáma nincs).

2021.02.19.

A „Margitos” internetes jelentkezés határideje.

2021.02.19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

2021.02.23 - 03.10.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2021.03.16.

A felvételi jegyzék (eredmény) közzététele a honlapunkon.

2021.03.22-23.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021.04.30.

Végleges felvételi jegyzék közzététele. (Felvettek listája.)

2021.05.14-16.

Nyelvi szintfelmérő a felvetteknek - online

2021.06.22.

Beiratkozás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetes elentkezés >>

 

Kiegészítések - értelmezések


A tájékoztató letöltése pdf-ben

 

A hivatalos – egyéni – jelentkezés menete

Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat. A felület használatáról és a felület elérhetőségéről az „Egyéni jelentkezés menete a 2020/2021. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során" című cikkben tájékozódhatnak majd 2021 januárjában. A felvételi lapok a következők:

 • jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi lejárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület jelölhető meg.
 • tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A felvételi lapok postára adását ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje: 2021. február 19.”

 

Ha az általános iskolában adják le a „Jelentkezési lapot”, akkor az általuk megjelölt időpontig tegyék meg azt. Ekkor a „Tanulói adatlap”-ot is ott kell leadni.

Ha azonban a „Jelentkezési lapot” hozzánk (Szent Margit Gimnázium) juttatják el (postán v. személyesen), akkor a „Tanulói adatlap”-ot 2021. február 19-ig a „Felvételi Központ”-ba kell megküldeni. Javasoljuk, hogy a „Tanulói adatlap”-on a Szent Margit Gimnáziumot jelöljék meg első helyen.

 

Központi írásbeli:

 • Érvényes diák- vagy személyi igazolvánnyal kell megjelenni.
 • Az írásbeli során körzőn, vonalzón és szögmérőn kívül más segédeszköz nem használható.
 • A feladatlapokat tollal kell kitölteni.
 • Egy tárgy írásbelije 45 percet vesz igénybe. A két írásbeli között 15 perc szünet van.

 

Megtekintés

A megtekintéskor fényképes másolatot lehet készíteni – fénymásolatot az iskola nem készít.

 

Mi történik a szóbelin?

 • A felvételiző fölolvas egy rövid szöveget, majd először arról beszélget az iskola igazgatójával vagy annak megbízottjával;
 • ezután beszélgetnek még a diákélet élményeiről, hitbeli ismereteiről;
 • illetve adategyeztetés és egyéb kérdések tisztázása történik meg.

Mit kell hozni a szóbelire?

 1. Az ellenőrzőt, és ha van, az elektronikus napló nyomtatott adatait;
 2. a 2020/21-es tanév félévi eredményének hiteles másolatát;
 3. plébánosi vagy egyházi ajánlást (ha van), amennyiben még nem küldték be;
 4. a diák nevére címzett, felbélyegzett borítékot;
 5. a felvételi értékelőlap hiteles másolatát (ezt azok a jelentkezők hozzák be, akik a központi felvételi írásbelit nem nálunk írták – és nem is küldték be a jelentkezési lapokkal);
 6. ha véletlenül nem töltötték fel: igazolványképet, vagy más, de a diákról felismerhető képet.Naptár
Aktuális | Kovetkező események
ImpresszumAdatkezelési tájékoztató

Minden jog fenntartva © Szent Margit Gimnázium

Tervezte az Unicial