Emelt szint - Fakultáció

 

Emelt szintű oktatás

A 11-12. évfolyamon lehet emelt szinten tanulni egy, két vagy három tantárgyat. A 10. évfolyamos diák nehéz dilemmája: milyen tárgyat válasszak? Hát olyat, amiben jó vagy, mert az emelt képzés nem korrepetálás, magas követelmények elé állít, ami feltétlenül hasznos a felsőfokú tanulmányaidhoz. Az egyetemre bejutás föltétele legalább egy emelt szintű érettségi letétele (a művészeti képzés kivételével).

A matekot emelt szinten választók külön tanulják azt a középszintre járó osztálytársaiktól. Magyarból, történelemből, idegen nyelvből, fizikából és biológiából együtt tanul az egész osztály (csoport), erre jön heti két órában az emelt szintű képzés. (Ebben az esetben is csak egy jegyet kap a tanuló az adott tárgyból.) Van olyan tantárgy is – a kémia, az informatika –, melyet az utolsó két tanévben már csak emelt szinten lehet tanulni. Tervezd a jövőd és alapozd meg azt!

A választott órákon a részvétel kötelező. Az emelt szinten változtatni csak félévkor és év végén lehet – a tanév rendjében meghatározott időpontokig.

 

A tantárgyak

Az emelt szintű képzés nélkül nem könnyű emelt szintű érettségit tenni, amely azonban elvárt a továbbtanuláshoz. A képzés természetesen magasabb szinten folyik, mint a tárgy alapórája, azaz az adott tárgyból közepes eredménnyel rendelkezőknek nem érdemes azt választania.

Iskolánk emelt szintű képzést biztosít a következő tantárgyakból (megfelelő számú jelentkező esetén – de ez általában megvan):

Magyar
Történelem
Matematika
Informatika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Angol
Német

Minden tanuló a nyelvi és az informatika emelt szintet nem számítva legfeljebb két tárgyat vehet fel. Egyetlen, második, vagy akár harmadik emelt szintnek  választható a nyelv és az informatika. Négy emelt szint nem választható - tapasztalat alapján hármat is csak a legjobbak tudtak teljesíteni.

 

A tárgyak beosztása

A matematika tanítása sávos rendszerben történik - vagyis az alapszinten tanulók külön tanulják a matematikát az emelt szinteten tanulóktól. 

Két nyelv nem választható.

11. évfolyamban az emelt szintű képzés heti 2 óra.

A 12. évfolyamon fizikából és kémiából az emelt szintű képzés heti 4 óra.

A matematika így a 11. és 12. heti 6 órában van, külön oktatva az alapszinttől.

Informatikából azok, akik emelt érettségire készülnek: heti 4 óra; a többieknek heti 2 óra. A többi tantárgyból az alap óraszámon túl marad a két óra.

 

Tanügyi oldal

A tanulók munkáját félévi és év végi érdemjeggyel értékeljük, a sávba be nem osztott tantárgyak érdemjegyeit az alap- és emelt óraszámban tanító pedagógusok közösen állapítják meg és egy érdemjegyet kap a diák.

A választott emelt szintű órák látogatása kötelező, a hiányzások kezelése az alaptantervi órákkal megegyező módon történik.

A választott emelt szint megváltoztatása vagy esetleges leadása csak félévkor és év végén lehetséges. Ezt a szülő, a tanuló és a szaktanár által aláírt írásbeli kérvénnyel kell kérelmezni az igazgatótól az iskola által meghatározott időpontig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az emelt szintű csoportok  létszáma általában min. 12 fő.

 
Naptár
Aktuális | Kovetkező események
ImpresszumAdatkezelési tájékoztató

Minden jog fenntartva © Szent Margit Gimnázium

Tervezte az Unicial