Emelt szint - Fakultáció

Ugrás: "A fakultációk Dicsérete"

Ugrás: "Hivatalosan a fakultációkról"

 

"Az Fakultációk Dicsérete"

"Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az fakultációnál?"
Balassi után szabadon

Matematika

Ha most lennék tizedik osztályos tanuló, ha fakultációt kellene választanom, akkor bizonyára tudnám, hogy milyen pályára készülök, mi lesz a hivatásom, mivel szeretném felnőttként megkeresni a kenyeremet.

Ha még nem dőlt el a nagy terv: mi leszek, ha nagy leszek, akkor nem könnyű a választás.

Ha tudom, hogy eddigi tanulmányaimban az alapozás matematikából jól ment és érettségi után egyetemen folytatnám a felkészülést a jövőmre, akkor belátom, hogy szükségem van komolyabb matematikai képzésre.

Erre ad lehetőséget az emelt szintű matematika fakultáció. Itt tudom megszerezni azokat az eszközöket, amelyekkel az egyetemi matematikai és szakmai tárgyakban komoly feladatok megoldására lehetek képes.

Az emelt szintű matematika tanulása heti hat órában zajlik, lényegesen gazdagabb tananyagot kell elsajátítani, mint középszinten. Olyan izgalmas területeken kell alapos rutint szerezni, mint a határértékszámítás, differenciálszámítás, integrálás stb. Ez az emelt szintű képzés teszi lehetővé, hogy egyetemi matematika tananyagot képes legyek megtanulni.

Aki tudomásul veszi, hogy a gimnázium a diák munkahelye, ahol a tudás megszerzésén dolgozik, azok számára az emelt szinten zajló matematika órák élményt jelentenek majd. A matematika eredményes és komoly tanulása csak eszköz a választott cél elérésében.

Akkor is az emelt szintű matematika tanulást választanám, ha az egyetemi felvételhez elegendő a középszintű matematika érettségi, de az egyetem első egy-két évében a matematika alapozó vizsgatárgy.

Sajnos, nem nekem kell fakultációt választanom. A választást alaposan meg kell fontolni és a döntés felelőségét vállalni kell!

Én bizonyára az emelt óraszámú emelt szintű matematikát választanám, akárcsak több évtizeddel ezelőtt, amikor tudtam, hogy az egyetemi tanulás után ezt a tárgyat szeretném tanítani.

 Pákh György matematikatanár

 

Magyar

11.osztályban a magyar nyelv és irodalom fakultáción heti két órában a következő fő feladatokra koncentrálunk:

 1. a 9-10. osztály irodalom tananyagának összefoglalása különös tekintettel az irodalomtörténeti korszakokra, stílusirányzatokra
 2. az irodalomelméleti ismeretek áttekintése: műnemek, műfajok, verstan
 3. vers- és novellaelemzések készítése, érvelő reflektálások írása
 4. az elmúlt évek érettségi feladatlapjainak megoldása

 

Mindezek áttekintése, gyakorlása segítséget nyújt mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsga sikeres letételéhez.

Végül, de nem utolsósorban célunk az is, hogy év végére eljussunk az elhatározásig: Emelt szinten szeretnénk érettségizni magyar nyelv és irodalomból!

Szeretettel várunk minden irodalom iránt érdeklődő és olvasni szerető diákot.

Murányi Ilona magyartanár

 

Történelem

Iskolánkban évek óta kiemelten sok diák jelentkezik emelt szintű történelem érettségire. Az erre való felkészítést szolgálta másfél évtizeden át a történelem sávos tanítása, jelenleg pedig a heti két órában (általában: csütörtök 6-7. óra) tartott történelem fakultáció.

A fakultáció célja az alap történelemórán tanult ismeretek rendszerezése, átismétlése. Az órákon kiemelten szem előtt tartjuk az érettségi követelményeket – azaz csak azokat a témaköröket ismételjük át, melyek az írásbelin vagy a szóbelin előfordulhatnak.
A diákokat a délutáni foglalkozásokon rendszeresen számonkéréssel (dolgozatokkal) is ösztönözzük a folyamatos tanulásra. Ezek anyagának összeállításakor kiemelt hangsúlyt kapnak a kerettantervi követelmények. A dolgozatok a 11. évfolyamon kifejezetten teszt jellegűek, a 12. évfolyamon pedig a tesztek mellett esszéket is írunk – a gyakorlás céljából.
Természetesen a történelem fakultáció nem csak azoknak a diákoknak nyújt segítséget, akik emelt szinten érettségiznek majd – minden csoportban vannak, akik végül inkább a középszintű érettségit választják.


Dr. Szentgáli Zsolt történelemtanár

 

Informatika

Nehéz manapság olyan szakmát, foglalkozást választani, amely nem tartalmaz valamilyen szinten informatikai ismereteket. Nagyon hasznos tudást szerezhetnek a diákok az informatika fakultáción, de természetesen az is igaz, hogy ezt a tudományágat nem lehet „meg”tanulni. Az állandóan bővülő, táguló ismereteknek csak az alapjait tanulhatjuk meg a gimnáziumban.
Az informatika tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát lehet tenni, közép és emelt szinten is.
• A középszintű érettségire felkészítő informatika fakultáció a már megtanult ismereteket szilárdítja meg, és új ismeretként elsajátítjuk az adatbázis-kezelés alapjait.
• Emelt szinten ugyanezek a témák szerepelnek, de több, emelt szintű tartalommal (pl. stílusok, tartalomjegyzék, feltételes formázás, adatbázisfüggvények, …) és a manapság központi fontosságú programozási ismeretek.

A csoportok:
• 11-es, középszintű érettségire készülő csoport(ok) Ha van rá igény, két csoport is indulhat. Az egyik a „rendes” faktos sávban (csütörtökön); a másik olyan napon (pl.: szerdán), amikor harmadik emelt szintű képzés-ként is föl lehet venni.
• 12-es középszintű érettségire készülő csoport – később jutott az eszébe, hogy szeretne infóból rendes (nem előrehozott) középszintű érettségi vizsgát tenni. Ennek az időpontja függ a többi fakultáció idejétől.
• 12-es emeltszintű érettségire készülő csoport.

Az óraszámok:
• középszintű érettségire készülő csoportoknál heti 2 óra
• emeltszintű érettségire készülő csoportnál heti 4 óra.


Fenyvesi Katalin informatikatanár

 

Fizika

Galilei tette a matematikát a fizika nyelvévé, de a fizika nem képletek halmaza, hanem jelenségek, amelyeket értelmezni és magyarázni kell. A fizika fakultáció ezt segíti. Természetesen gyakoroljuk a feladatokat, az önálló kísérleteket és azok kiértékelését. Az alapórán szerzett tudás nem elegendő a további ismeretek elsajátításához.

A mérnöki pályához elengedhetetlen a matematika és informatikai tudás a fizika mellett. Azok jelentkezzenek a fakultációra, akik ilyen területen szeretnének tovább tanulni.

Orovica Erzsébet fizikatanár

 

 

Kémia

A fakultációs képzés célja a tanulók emelt szintű érettségire való felkészítése.

Fő feladata:
- a középszintű tudás elmélyítése, kiszélesítése, a hiányosságok pótlása
- a számolási készségek fejlesztése az alapoktól kezdve
- stabil, értő tudás kialakítása
- az önálló kísérletezés elsajátítása, a 70 érettségi kísérlet elvégzése
- a felsőfokú tanulásra történő alkalmasság elérése
- a pontos, fegyelmezett munkára nevelés, az ellenőrzés igényének kialakítása

A számonkérés formái:

• írásbeli dolgozatok (elmélet, kísérlet,  számolás)
• előadás tartása egy szabadon választott kémiához köthető témában
• kísérlet elvégzése jegyre (titrálás)

Témakörök

11. osztály:
- atomszerkezet, molekulaszerkezet, anyagi halmazok, elektrokémia, titrimetria

12. osztály:
- kémiai reakciók, szénhidrogének és halogénezett származékaik, oxigéntartalmú szerves vegyületek, nitrogéntartalmú szerves vegyületek, biológiailag fontos makromolekulák, hidrogén, halogének, oxigén csoport, nitrogén csoport, alkálifémek, alkáliföldfémek, alumínium, vascsoport, rézcsoport.

Egyéb tudnivalók

Házi feladat minden alkalomra van.
A rendszeres készülést, gyakorlást és folyamatos visszajelzést elősegítendő gyakoriak a dolgozatok.

A kémia fakultációt javasoljuk a természettudományos felsőoktatás irányába érdeklődő diákjainknak. A kémia mellé jellemzően biológia vagy matematika fakultációt érdemes fölvenni, de egyéb párosítások is elképzelhetőek és hasznosak lehetnek.

Szegedi Katalin kémiatanár

Biológia

A fakultációs órákon átismételjük az alapórákon tanultakat, és erre ráépítjük a fakultációs többletanyagot. A tananyag tárgyalása a Mozaik Kiadó 10-12. évfolyamos biológia tankönyvek teljes anyaga és az Oktatási Hivatal „Részletes érettségi követelményrendszer biológiából” című dokumentuma alapján történik.

A 11. évfolyam témái: a rendszerezés alapjai; vírusok, prokarióták, egyszerűbb eukarióták; az állatok teste és életműködése; a legfontosabb állattörzsek; az állatok viselkedése; a növények teste és életműködései, a növények és a gombák rendszere; biokémiai anyagok; biokémiai folyamatok; sejtalkotók.

A 12. évfolyam témái: az emberi szervezettan; önszabályozás; önreprodukció; öröklődés; evolúció; ökológia.

Az utolsó félévben történik a genetikai, ökológiai, élettani és biokémiai problémafeladatok és a számításos példák gyakorlása.

Az alapórai témák átismétlése egyszerre viszonylag nagyobb anyagok újratanulását követeli meg. Az átismételt anyag és az újabb fakultációs ismeretek alapján minden héten érettségi feladatok formájában írunk dolgozatot az előző leckéből. Értékelés után átbeszéljük a feladatok helyes megoldásait és korrigáljuk az esetleges tévedéseket. A témakörök végén összefoglaló jellegű érettségi feladatokból írunk témazárót. Témakörönként mindenkinek be kell számolnia egy gyakorlati és egy elméleti emelt szintű érettségi minta-tételből, amelyeket az OH által kiadott tételsor alapján dolgozunk ki. A beszámolók külön időpontokban, 0. órában vagy délután zajlanak.

Trembeczki Mária biológiatanár

 

Földrajz

Mire jó egyáltalán a földrajz érettségi?

 • magyar, matek, töri, nyelv mellé mindenkinek kell egy 5. érettségi tantárgy
 • számos egyetemi képzésnél számíthat a földrajz érettségi, a bölcsészet- és természettudományi képzésektől kezdve, az agrárképzéseken át a gazdaságtudományi képzésekig
 • előrehozott érettségit lehet tenni földrajzból!

Miért éri meg földrajzból előrehozott érettségit tenni?

 • több idő és energia jut 12. évfolyamon a többi érettségi tárgyra→jobban fognak azok sikerülni J
 • 11. év végén csak földrajzból érettségizel→több időt és energiát tudsz ráfordítani→szuperül fog sikerülni J
 • 9. és 10. évfolyamon nagyon jól megtanultad a földrajzot
 • a földrajz érettségi relatíve könnyű
 • hátrányai is lehetnek: több időt és energiát kell ráfordítani 11. évfolyamon, miközben a többi tantárgyra is készülni kell

Miért érdemes a földrajz fakultációt választani?

 • lehet pótolni/feleleveníteni a 7-10. évfolyamos földrajzi ismereteket
 • középszintű földrajz érettségire kiválóan felkészít
 • lehetőséget nyújt az emelt szintű földrajz érettségihez, amely szintén nem olyan nehéz (és a továbbtanuláshoz egy emelt szintű érettségi kötelező)
 • hátrányai is lehetnek: heti minimum plusz két óra elfoglaltságot jelent, ill. erre is tanulni kell, vannak dolgozatok

Kinek javaslom a földrajz fakultációt?

 • aki földrajzból legalább négyes átlagú
 • aki 2022-ben (előrehozott) középszintű földrajz érettségit szeretne tenni
 • aki 2023-ban emelt szintű földrajz érettségit tervez tenni
 • aki pótolni szeretné az elmúlt évek földrajzos tanulmányait

Jávor Gellért földrajztanár

 

Angol

Általános információ

Az órák látogatásával, felvétellel, leadással kapcsolatban az emelt szintre vonatkozó szabályok az irányadók.
Az órák időpontja: 11. évfolyam: hétfő 8-9. óra (15.00-16.30)

Kornyilovné Máté Anita - C1

A kurzus célja, hogy a diákokat a középfokú (B2) vizsga megszerzése után felkészítse a felsőfokú (C1) vizsga letételére. Ehhez elengedhetetlen a szókincsbővítés, illetve a már meglévő készségek továbbfejlesztése. Az órákon egy-egy általános témakörhöz kapcsolódóan ismerkedünk meg új kifejezésekkel, idiómákkal, s oldunk meg felsőfokú vizsgafeladatokat. A konkrét vizsgafeladatokon keresztül a diákok nemcsak az adott témakört és szókincsét ismerik meg jobban, hanem a szint követelményeit is. Ezen kívül a készségfejlesztés során tippeket kapnak az egyes feladattípusok sikeres megoldásához (pl. olvasás- és hallott szövegértés esetében), valamint konkrét fogódzókat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet még magasabb szinten kifejezni magukat beszédben és írásban – mindezt sok-sok órai gyakorlással. A kurzus elején ismertetőt kapnak a ma Magyarországon elérhető, népszerű C1 vizsgák felépítéséről, s az év során többféle vizsga (pl. Euroexam, LanguageCert, BME, Corvinus, Origo, TársalKodó) feladataival találkoznak, így jobban tudnak választani majd, hogy számukra melyik megfelelő. A tanév során a főbb nyelvvizsga központok (Euroexam, LanguageCert) munkatársait egy-egy óra keretében vendégelőadóként is köszönthetjük, s első kézből kapott tanácsaik a felkészülést még sikeresebbé teszik. A cél ugyanis az, hogy mindenki, aki a kurzusra jár, úgy ballagjon el iskolánkból, hogy tarisznyájában egy C1 nyelvvizsga is van.
A kurzusokra való felvétel előfeltétele, hogy szeptemberre a jelentkező rendelkezzen B2 nyelvvizsgával.

 

Rébay Lajos (B2 – emelt érettségi)

A fakultációra azokat a motivált angolosokat várjuk, akik szeretnének minél előbb nyelvvizsgát vagy emelt szintű érettségit tenni.
Eddigi évektől eltérően két, nagyjából azonos szintű csoport fog indulni. Lehetőség lesz emelt szintű érettségire, illetve Euroexam B2-es nyelvvizsgára készülni.
A csoportokhoz való csatlakozás előfeltétele egy szintfelmérő sikeres megírása lesz.
Bátorítunk benneteket, hogy állítsatok célokat magatok elé a nyelvtanulásotok során. Ehhez egy szuper lehetőség a nyelvvizsga, illetve az emelt szintű érettségi.
Ezen célok elérése után lehetőségetek van csatlakozni a C1-s fakultációs csoporthoz, akár év közben is.

Várunk benneteket szeretettel: Rébay Lajos angoltanár


Horváth István (B2 – Euroexam)


Úgy érzed, hogy nyelvtudásod a B2-es szint közelében jár? Ha igen, ne várjál tovább! Itt az ideje a nyelvvizsgának!
Szeptembertől heti két órában először megismerkedtek az Euroexam Nyelvvizsga írásbeli és szóbeli feladattípusaival, majd jöhet a sok-sok gyakorlás – beleértve a fogalmazásokat is! 
A tanév során a felkészülést fogják segíteni és színesíteni Rádai Péter lebilincselő előadásai!
Bár lesznek számonkérések is, azok célja is csak egy: A SIKERES NYELVVIZSGA!!!
(A részvétel feltételhez kötött: a legelső alkalommal egy szintfelmérő dolgozaton kell elérnetek egy bizonyos pontszámot!)

Horváth István angoltanár

 

 

Német

 Német nyelvi fakultációt választhatja bármely tanuló, aki iskolánkban németül tanul, legyen a német akár első vagy második idegen nyelve, jöjjön nyelvi előkészítős, hat- vagy négyévfolyamos osztályból. Így nagyon eltérő nyelvtudású diákok ülnek egymás mellett, tehát legfőbb feladatom, hogy mindenkit az általa kitűzött cél felé segítsek, legyen az a közép- (B1) ill. emelt szintű (B2) érettségi vagy közép- (B2) ill. felsőfokú (C1) nyelvvizsga.

Ami a tematikát illeti, igyekszünk két ill. másfél tanév alatt áttekinteni (átismételni, kiegészíteni ill. elsajátítani) az érettségi és nyelvvizsgák tartalmi részét adó tíz témakör követelményeit (szókincsét, témáit). Az órákon a beszédkészség fejlesztésére igyekszünk fókuszálni. Ezzel párhuzamosan átismételjük ill. fejlesztjük nyelvtani ismereteinket. Mivel a nyelvvizsgák sokrétű készségeket mérnek (olvasás, hallás, beszéd, nyelvhelyesség, írás), rengeteg feladatunk van. Együtt-munkálkodásunk csak akkor lesz eredményes, ha a faktos diákok otthon is hajlandók bőven időt áldozni a kiadott tananyagok elsajátítására (szótanulás, olvasás, tételírás, tételtanulás), nyelvtani szerkezetek önálló gyakorlása, ezek ellenőrzésére, vizsgafeladatok elkészítésére. Azoknak javaslom a német fakt választását, akik készek minderre.

A B2-es nyelvvizsgával már rendelkező vagy azon a szinten álló diákokkal tudatosan készülünk a C1-es nyelvvizsgán való tisztes helytállásra (pl. társadalmi problémák elemzése diagramok segítségével).

Dr. Pável Rita némettanár

 

Hivatalosan a fakultációkról

Emelt szintű oktatás

A 11-12. évfolyamon lehet emelt szinten tanulni egy, két vagy három tantárgyat. A 10. évfolyamos diák nehéz dilemmája: milyen tárgyat válasszak? Hát olyat, amiben jó vagy, mert az emelt képzés nem korrepetálás, magas követelmények elé állít, ami feltétlenül hasznos a felsőfokú tanulmányaidhoz. Az egyetemre bejutás föltétele legalább egy emelt szintű érettségi letétele (a művészeti képzés kivételével).

A matekot emelt szinten választók külön tanulják azt a középszintre járó osztálytársaiktól. Magyarból, történelemből, idegen nyelvből, fizikából és biológiából együtt tanul az egész osztály (csoport), erre jön heti két órában az emelt szintű képzés. (Ebben az esetben is csak egy jegyet kap a tanuló az adott tárgyból.) Van olyan tantárgy is – a kémia, az informatika –, melyet az utolsó két tanévben már csak emelt szinten lehet tanulni. Tervezd a jövőd és alapozd meg azt!

A választott órákon a részvétel kötelező. Az emelt szinten változtatni csak félévkor és év végén lehet – a tanév rendjében meghatározott időpontokig.

 

A tantárgyak

Az emelt szintű képzés nélkül nem könnyű emelt szintű érettségit tenni, amely azonban elvárt a továbbtanuláshoz. A képzés természetesen magasabb szinten folyik, mint a tárgy alapórája, azaz az adott tárgyból közepes eredménnyel rendelkezőknek nem érdemes azt választania.

Iskolánk emelt szintű képzést biztosít a következő tantárgyakból (megfelelő számú jelentkező esetén – de ez általában megvan):

Magyar
Történelem
Matematika
Informatika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Angol
Német

Minden tanuló a nyelvi és az informatika emelt szintet nem számítva legfeljebb két tárgyat vehet fel. Egyetlen, második, vagy akár harmadik emelt szintnek  választható a nyelv és az informatika. Négy emelt szint nem választható - tapasztalat alapján hármat is csak a legjobbak tudtak teljesíteni.

 

A tárgyak beosztása

A matematika tanítása sávos rendszerben történik - vagyis az alapszinten tanulók külön tanulják a matematikát az emelt szinteten tanulóktól. 

Két nyelv nem választható.

11. évfolyamban az emelt szintű képzés heti 2 óra.

A 12. évfolyamon fizikából és kémiából az emelt szintű képzés heti 4 óra.

A matematika így a 11. és 12. heti 6 órában van, külön oktatva az alapszinttől.

Informatikából azok, akik emelt érettségire készülnek: heti 4 óra; a többieknek heti 2 óra. A többi tantárgyból az alap óraszámon túl marad a két óra.

 

Tanügyi oldal

A tanulók munkáját félévi és év végi érdemjeggyel értékeljük, a sávba be nem osztott tantárgyak érdemjegyeit az alap- és emelt óraszámban tanító pedagógusok közösen állapítják meg és egy érdemjegyet kap a diák.

A választott emelt szintű órák látogatása kötelező, a hiányzások kezelése az alaptantervi órákkal megegyező módon történik.

A választott emelt szint megváltoztatása vagy esetleges leadása csak félévkor és év végén lehetséges. Ezt a szülő, a tanuló és a szaktanár által aláírt írásbeli kérvénnyel kell kérelmezni az igazgatótól az iskola által meghatározott időpontig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az emelt szintű csoportok  létszáma általában min. 12 fő.

 

Jogkörök

A fakultáció indítása a legtöbb képzésnél az igazgató jogköre.
Így lehet, hogy bizonyos képzés nem indul (túl alacsony számú jelentkezés miatt); illetve az is lehetséges, hogy bizonyos emelt szintű képzésnél létszámkorlátot vezet be. Ekkor a szokásos utolsó félévi átlag alapján húzza meg a bekerülési küszöböt. Ilyen korlátozásokra az utóbbi időben nem volt precedens, de az igazgatónak gazdasági és humánpolitikai szempontok miatt kötelessége fenntartani ezen jogát.

 

 

 
Naptár
Aktuális | Kovetkező események
ImpresszumAdatkezelési tájékoztató

Minden jog fenntartva © Szent Margit Gimnázium

Tervezte az Unicial