Egy rakat Lego Robot plusz egy rakat okos drón plusz egy rakat málna PC = SZMG Robotika

8 robot, 8 Raspberry PI + 4 drón várja hogy életet leheljenek bele számítástechnika órán, szakkörön.

 

Egy kis ízelítő videó

 

Szeretsz LEGÓzni? Izgalmas a ROBOTok világa? Érdekel a robotPROGRAMOZÁS?

Akkor itt a helyed!

 

LEGÓZÁS?

Már a lehető legkorábban érdemes megismerkedni a Lego Mindstorms Robot feltaláló készlettel. Itt kezdődik a mérnökké, programozóvá válás. Izgalmas és vonzó lehetőség!

Az építés közös, játékos LEGÓZÁS. A LEGO Robot feltaláló öt robotjának megépítése a társakkal közösen élvezetes és szórakoztató!

Jó a csapat! Mindenki tehetséges! Olyan, mint Te!

Garantált a siker és az élmény!

Minden lépéssel többet tudsz!

Életre szóló barátságok születhetnek!

Jó pályaválasztási alap a robotika. Talán mérnök leszel, és nem is akármilyen!

 

PROGRAMOZÁS?

A természettudományok alapja a matematika és a logikus gondolkodás. A részegységeket meg kell érteni, majd úgy kell őket összerakni, hogy az egy értelmes, működő dologgá váljon. A Scratch programozás mellett a Python nyelv lesz a robotokkal való kommunikáció alapja!

Sok-sok gyakorlás után a robotprogramozás már a zsigereinkben lesz. Kialakul a „hatodik érzék”.
Összetett feladatok és az előző éves versenyfeladatok megoldása a cél a tapasztaltabb tanulók számára. Szórakoztató kihívás!

A diák kíváncsi és motiválható, szereti a kihívásokat, fáradhatatlanul kutat, fejleszt, tesztel. Észre sem veszi, hogy egyre komplexebb matematikai és logikai feladatokon gondolkodik. Akár csapatban, akár önállóan alkalmazza saját ötleteit, örömmel dolgozik.

Számítógépen megírjuk a célnak megfelelő programot, amelyet USB kábelen vagy Bluetooth-on keresztül feltöltünk a robotra. A szenzorok által érzékelt állapotok alapján a robot döntéseket hoz a szükséges tevékenységről, majd a motorjai segítségével végrehajtja az utasításokat.

 

Mit fejleszt a robotika szakkör?

Az algoritmikus gondolkozás, a logikai készségek és finommotorikus készségek fejlesztése mellett:

 • A szakkörökön csoportokban dolgoznak a gyerekek, így szociális kompetenciáik fejlődnek: együtt tervezik meg a robotot, eközben vitatkoznak, érvelnek, és végül konszenzusra jutnak. A robotok építése és programozása során munkamegosztásra kell törekedniük. A tesztelések, hibakeresések során kudarctűrésük, kitartásuk fejlődik, hiszen nem szabad feladniuk, a hibát meg kell keresniük.
 • Prezentációs készségüket fejleszti, hogy az egyes projektek végén be kell mutatniuk kész robotjaikat, értékelniük kell egymás munkáját.

 


 

Hogyan tovább?

Szakköröseink számára a további évek során egymásra épülő, többszintű rendszert építünk ki. Ezek keretében a most használt LEGO robotkészletek mellett más, újabb lehetőségeket rejtő készletek (pl. Drón programozás, Raspberry PI) bevezetésével igyekszünk fenntartani a pályaválasztásig, illetve élethosszig a programozás és a robotika iránti érdeklődésüket.

KVÍZ A ROBOTOKRÓL

 1. Mit is nevezünk ROBOTnak?

Nem tudom definiálni a robotot, de felismerem, ha látok egyet - mondja Joseph Engelberg, „a robotika atyja”.

A robot egy mechanikai szerkezet, amelyet számítógép vezérel.

 1. Tanítható (előírt mozgásokra, viselkedésre).
 2. Munkát végez (a környezetében levő tárgyak állapotát az előírt módon megváltoztatja).
 3. Érzékel (a környezetéből érkező jeleket felfogja).
 4. Adatokat dolgoz fel (a kapott jeleket a megadott program szerint értékeli).
 5. Viselkedését módosíthatja (az adatfeldolgozás eredményétől függően).
 6. Honnan ered a ROBOT szó?

A szláv „robota” szóból, jelentése munka, szolgaság.

 1. Mikor használták először a robot kifejezést?

1921-ben Karel Capek, cseh író használta a Rossum Univerzális robotjai című drámájában, ahol emberi felépítésű automaták fellázadtak az emberiség ellen és átvették az uralmat a Földön.

 1. Melyik a robotika három törvénye?

Isaac Asimov a robotok legnagyobb szakértője, és egyben megalkotója a robotika törvényeinek.

 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
 2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
 3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikének előírásaiba.Naptár
Aktuális | Kovetkező események
ImpresszumAdatkezelési tájékoztató

Minden jog fenntartva © Szent Margit Gimnázium

Tervezte az Unicial